Metoda Gelos dla trenerów

Najswobodniejszy śmiech zakłada zawsze poczucie wspólnoty, a nawet powiedziałbym, wzajemnej otwartości wszystkich śmiejących się.

Henry Bergson

 

 

Metoda Gelos

jako element pracy i warsztatu trenera, coacha, wykładowcy, nauczyciela, mówcy, pedagoga oraz innych osób pracujących z grupą

 

 

Humor i śmiech:

• pomagają tworzyć wolną od strachu atmosferę do nauki, w której błędy i pytania są pożądane,

• pozwalają  rozbudzać zainteresowanie, zwiększać uwagę i koncentrację,

• pomagają w lepszym opanowaniu i zapamiętaniu materiału,

• wzbudzają i wzmacniają kreatywność,

• Czynią elokwentnym i błyskotliwym,

• otwierają na nowe możliwości,

• pozwalają załagodzić trudne sytuacje,

• uczą dystansu do rzeczy, problemów i niedociągnięć,

 • stwarzają nowe sposoby rozwiązania problemów,

• budują mosty pomiędzy ludźmi,

• podnoszą poczucie własnej wartości,

• zwiększają kompetencje społeczne.

 

 

Chcesz tego doświadczyć przyjdź na warsztaty z Metody Gelos jako elementu pracy i warsztatu trenera i innych osób pracujących z grupą.

 

 

Program:

• śmiech jako element podnoszący koncentrację i zwiększający czujność mózgu;

• śmiech i zabawa jako elementy dydaktyczne dla każdej grupy wiekowej;

• ćwiczenia dostosowane do różnych grup zawodowych;

• ćwiczenia na integrację, rozładowanie napięcia, pobudzenie kreatywności i relaks;

• humor jako nauczyciel dystansu do problemów;

W ramach szkolenia dostaniesz gotowe ćwiczenia, które możesz wprowadzić do swoich zajęć i materiał merytoryczny z informacjami na temat wpływu śmiechu na życie i rozwój człowieka.

Jest szansa, że zainspirujesz się !!!

Każdy moduł zawiera część teoretyczną i praktyczną.

Szkolenie jest zakończone praktycznym egzaminem.

                      

Zapisy już wkrótce.